Aktuelle udstillinger 2012
Kraftcenter Lyskilden , Hjarbæksvej 16, Gl. Rye.	                         
Medborgerhuset Them 13. februar - 23. marts 2012

Them Sognegård 23 april - 31. maj 2013